Cimbálová Muzika České Filharmonie

O souboru

 „…Cimbálová muzika České filharmonie v sobě spojuje radost a vášeň nadšených muzikantů, které nás baví u tradičních folklórních kapel, s virtuózními interpretačními kvalitami profesionálních hudebníků. Kromě špičkové kvality provedení technicky nesmírně náročných skladeb je na projevu Cimbálové muziky ČF tím podstatným a přitažlivým zejména hluboké pochopení folklórní hudby a její specifické energie, která vychází ze samé podstaty lidského bytí.
Hudba je schopna vyjádřit emoce lépe než lecjaký text a neznámí autoři lidových písniček do nich vtiskli svoje nejniternější pocity, krásu, radost, bolest i humor. Na to, aby hudebník dokázal zprostředkovat posluchači tuto ryzí esenci, která nám způsobuje chvění kolem srdce, brnění po celém těle a popouští uzdu naší představivosti, ale nestačí jen skvěle ovládat hudební nástroj nebo se nechat inspirovat melodiemi, harmoniemi, formou či rytmem. K tomu je třeba i jistá zvláštní a neuchopitelná schopnost nebo spíš dar, jimiž právě muzikanti Cimbálové muziky ČF přímo oplývají a jež činí jejich projev tak přitažlivý bez ohledu na skutečnost, zda hrají moravské písně, nebo klasickou hudbu na koncertním podiu.“ 

Jitka Jadrníčková (2018)